MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPATÓWEK

 

z dnia 2 lutego 2007 roku

 

o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie

obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 4 marca 200 7 roku.

 

Wyciąg z uchwały Nr 230/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 r. w części dot.

obwodu nr 2

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

2

Sołectwo OPATÓWEK

ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. Józefa Zajączka, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska

Gminny Ośrodek Kultury

w Opatówku

ul. Kościelna 2

 

lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w dniu 4 marca 2007 r. między godziną 600 a 2000 bez przerwy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40