MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPATÓWEK

 

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych

wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie

Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek

zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,poz. 1592) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Opatówek.

 

Wyciąg z Uchwały Nr 229/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 r. w części dot. okręgu wyborczego nr 4

 

Numer
okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

2

3

4

Sołectwo OPATÓWEK, ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. Józefa Zajączka, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska.

2

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku mieści się w Urzędzie Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14.

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40