MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Załącznik do Zarządzenia

Wojewody Wielkopolskiego

Nr 252 /06 z dnia 27 grudnia 2006 r.

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY OPATÓWEK

 

 

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności

do 3 stycznia 2007 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 252/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym Nr 4

do 13 stycznia 2007 r.

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku,

-          zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 18 stycznia 2007 r.

-          powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku

do 2 lutego 2007 r.
do godz. 2400

-          zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku list kandydatów na radnych

do 11 lutego 2007 r.

-          powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Opatówku obwodowej komisji wyborczej,

-          podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 17 lutego 2007 r.

-          rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku o zarejestrowanych listach kandydatów, zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do 18 lutego 2007 r.

-          sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Opatówek

2 marca 2007 r.
o godz. 2400

-          zakończenie kampanii wyborczej

3 marca 2007 r.

-          przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

4 marca 2007 r.
godz. 600 - 2000

-          głosowanie

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40