MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Samorządowe 2010


Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2010

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Informacja Wójta Gminy Opatówek z dnia 08.11.2010 w sprawie spisu wyborców.
Pobierz

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Opatówek głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Uchwała Nr 7/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz

Uchwała Nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 2 listopada 2010 roku o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 28 października 2010 r.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 23 października 2010 r.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 13 października 2010 r. w sprawie dyżurów pełnionych w dniach od 28 października 2010 r. do dnia wyborów.
Pobierz

Uchwała nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Uchwała nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta.
Pobierz

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku powołanej w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 22 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek z dnia 21.09.2010 o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Pobierz

Informacja PKW o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych.
Pobierz

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21.09.2010.
Pobierz

Uchwały PKW - zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych.
Pobierz

Ustawa z dnia 20.06.2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Pobierz

Ustawa z dnia 16.07.1998 - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Pobierz

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych.
Pobierz

Informacja PKW o głosowaniu przez pełnomocnika.
Pobierz

Informacja PKW o zgłaszaniu kandydatów na radnych i wójtów.
Pobierz

Informacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej.
Pobierz

Informacja PKW o czynnym i biernym prawie wyborczym.
Pobierz

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57