MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Samorządowe 2014


Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2014

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (wyciąg).
Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego (wyciąg - sejmik).
Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego (wyciąg - gmina).
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie dyżurów pełnionych w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 31 października 2014 r. o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 19 Komitetu Wyborczego Konfederacja Wielkopolan i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Uchwała Nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 31 października 2014 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych nazwiska kandydata oraz unieważnienia rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 28 października 2014 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Opatówek dotyczące spisu wyborców.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Opatówek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Opatówek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (wyciąg).
Pobierz

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Kaliskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 20 października 2014 roku.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 20 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Pobierz

Postanowienie Nr 41/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 20 października 2014 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 października 2014 r.
Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 8 października 2014 r.
Pobierz

Uchwała nr 383/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Rejestr wyborców

Warunki udziału w głosowaniu

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie składu komisji, siedziby i dyżurów.
Pobierz

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 24 września 2014 r.
Pobierz

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku.
Pobierz

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.
Pobierz

Postnowienie nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 28 sierpnia 2014r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek z dnia 27 sierpnia 2014r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Pobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz

Uchwała Nr XLV/484/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2014 o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2014 o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2014 o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2014 o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz

Zarządzenie Nr 79/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 10:44:55