MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Samorządowe 2018


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (wyciąg).
Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego (wyciąg).
Pobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 3 października 2018 r. dotyczące składów Komisji.
Pobierz

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania z dnia 3 października 2018 r. dotyczące składów Komisji.
Pobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Uchwała nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Postanowienie Nr 232/I/40/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Opatówek.
Pobierz

Postanowienie Nr 230/I/40/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opatówek.
Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 26 września 2018 r. o pełnionych dyżurach.
Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Opatówek, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września 2018 r.
Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Dodatkowe dyżury urzędnika wyborczego.
Pobierz

Informacja w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
Pobierz

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Pobierz

Informacja w sprawie dyżuru urzędnika wyborczego.
Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku z dnia 12 września 2018 r.
Pobierz

Postanowienie Nr 199/I/40/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatówku.
Pobierz

Postanowienie Nr 197/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku w wyborach do Rady Gminy Opatówek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Pobierz

Komunikat Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16 sierpnia 2018r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Pobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz

Uchwała Nr 370/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Uchwała Nr 363/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Pobierz

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57