MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów, położonej w m. Borów, Tłokinia Wielka na działkach o nr ew. 232, 140/2, 116/1, 116/2, 116/3, 97/1, 36/1, 36/2, 46, 47/4, 48/1, 49/1, 50/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1 (obręb 0001 Borów), 322/1 (obręb 0022 Tłokinia Wielka), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24.01.2022 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.03.2022 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa łącznika sieci wodociągowej Sierzchów - Rajsko położonego w m. Rajsko, Sierzchów na działkach o nr ew. 168, 173/2, 175/2, 182 (obręb 0014 Rajsko), 339, 340 (obręb 0016 Sierzchów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 18.11.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.01.2022 o zakończeniu postępowania - PobierzZmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na Klub Seniora w m. Sierzchów, gmina Opatówek położonego w m. Opatówek na działkach o nr ew. 330, 331/1 (obręb Sierzchów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.11.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.01.2022 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola Gminnego w Opatówku położonego w m. Opatówek na działkach o nr ew. 104/26, 104/3 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.09.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.10.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV oraz nN 0,4 kV w m. Szałe ul. Kaliska, gm. Opatówek położonej w m. Szałe na działce o nr ew. 343/3, 345, 344/4, 392/3, 478/11, (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26.08.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.10.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa oświetlenia ulicznego w m. Zduny położonego w m. Zduny na działce o nr ew. 97 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 18.08.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 05.10.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm położonej w m. Opatówku na działkach o nr ew. 1829/3, 1829/13, 1829/10 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.07.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.09.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia - 0,4kV położonej w m. Michałów Drugi i Michałów Trzeci na działkach o nr ew. 46, 31, 29, 47,26, 20, 18, 25, 24, 23, 14/2, 13/2, 12/2, (obręb Michałów Trzeci) 292, 291,290, 289, 288, 287, (obręb Michałów Drugi), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.07.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.09.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa obudowy studni głębinowej wraz z urządzeniami do poboru wód podziemnych oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 292/2 obręb 0022 Tłokinia Wielka, gm. Opatówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wód podziemnych w m. Tłokinia Wielka - etap II" położonych na działkach o nr ew. 292/2, 292/3 (Tłokinia Wielka), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.05.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 01.07.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zduny położonej na działkach o nr ew. 24/14, 25/1, 26/2, 42, 58, 97, 103/1 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.05.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24.06.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci elektroenergetycznej nV 0,4 kV - oświetlenie drogowe położonej w m. Opatówek na działkach o nr ew. 1687, 801/4 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23.04.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.06.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia 2x 110kV w ramach realizacji zadania pod nazwą "Budowa powiązania do sieci WN - linia 2x110kV relacji stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV Opatówek - linia 110 kV Kalisz - Piwonice - Błaszki" na terenie położonym w miejscowości Opatówek, Cienia Folwark, Cienia Pierwsza, Cienia Druga, gm. Opatówek, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 633/5, 633/2, 634/2, 637, 638, 643, 657, 655, 654, 148, 652, 651, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 147, 672/1, 673, 146/1, 146/2, 676/1, 677, 679, 680, 681, 682, 685/1, 688/8, 1063/4, 1062, 1065/3, 1069/3, 1065/2, 1169 (obręb 0001 Miasto Opatówek), 69, 72/2, 73/1, 74/1, 82/1, 73/3, 83/3, 83/2, 83/1 (obręb 0003 Cienia Pierwsza), 1/6, 1/7, 5, 9/2, 11, 12, 14, 16, 23/2, 26, 2/1, 88, 84, 90, 91, 87, 93, 150, 151, 153, 154, 165/1, 171, 174/2, 174/1, 216 (obręb 0006 Cienia Folwark), 173/2, 172, 171, 174, 175, 176, 177/1 (obręb 0004 Cienia Druga).

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14.04.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Postanowienie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.09.2021 o zawieszeniu postępowania - PobierzBudowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia położonej w m. Rożdżały na działkach o nr ew. 321/5, 392, 402/1, 402/2, 268/1, 321/6, 321/4, 269/3, 268/4, 268/5, 269/1, 259/1 (obręb 0015 Rożdżały), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22.02.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.04.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa linii kablowej nN w m. Zduny ul. Wiosenna, gm. Opatówek w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr 99/7, 102/12, 102/6, 102/10, 102/5 położonej w m. Zduny na działkach o nr ew. 98/1, 57, 99/7, 102/12, 102/10, 102/6, 102/5, 99/4 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25.01.2021 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22.03.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa stacji transformatorowych SN/nN, budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych, budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN oraz przebudowa linii napowietrznej SN położonych w m. Zduny na działkach o nr ew. 62/1, 62/22, 63/11, 64/35, 64/58, 64/59, 72, 86, 94/2, 73/1, 74/2, 78/1, 79/1, 80/3, 80/4, 75/2, 81/6, 250, 274/1, 90/2, 62/3, 64/13, 64/38, 64/44, 81/5, 87/24, 88/21, 95/22, 58, 63/10, 75/1, 75/3, 76, 97 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.10.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30.12.2020 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - PobierzPrzebudowa istniejącej jednotorowej linii WN 110kV polegająca na (wymianie stanowisk słupowych, przesunięciu stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe), położonej w m. Rożdżały na działkach o nr ew. 255, 259/2, 269/1, 283/4, 283/2, 285, 283/3, 288/1, 308, 309, 310/1, 269/3, (obręb Rożdżały), w m. Tłokinia Kościelna na działkach o nr ew. 338/1, 5085, 219, 222, 221, 220/2, 220/1, 563, 223/19, 211, 210/1, 210/4, 209/10, 209/11, 212, 213/4, 213/3, 207, 226/1, 230, 229, 228/1, 228/4, 239, 238/5, 256/8 (obręb 0019 Tłokinia Kościelna) oraz w m. Nędzerzew na działkach o nr ew. 99, 73, 72, 71, 70, 60, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/3, 95/2, 96, (obręb 0011 Nędzerzew), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.10.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29.12.2020 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.09.2021 o ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek decyzji SKO - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm położonej w m. Opatówek na działce o nr ew. 225 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30.07.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.09.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzRozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Opatówek, ul. Baśniowa, położonej w m. Opatówek na działkach o nr ew. 69, 70, 71/12 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10.07.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.09.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia położonej w m. Tłokinia Mała i Tłokinia Wielka na działkach o nr ew. 23, 35, 33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 25/3, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 34, 25/2 (obręb 0020 Tłokinia Mała) oraz na działkach o nr ew. 212/7, 213/1, 215 (obręb 0022 Tłokinia Wielka), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 03.07.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.08.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa obiektu liniowego sieci gazowej średniego ciśnienia położonego w m. Chełmce na działkach o nr ew. 447, 448, 450/3, 450/4, 440 (obręb Chełmce), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26.06.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13.08.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Opatówek położonej w m. Opatówek na działkach o nr ew. 633/2, 633/5, 415 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.06.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22.02.2021 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia położonej w m. Szałe na działkach o nr ew. 349/17, 349/18, 349/19, 349/20, 392/3 (obręb 0017 Szałe), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.06.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.07.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa dwóch punktów przesiadkowych (parkingów P&R i B&R wraz z samoobsługowymi stacjami, punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą) przy drodze powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek-Trojanów, położonych w m. Szałe na działce o nr ew. 607/5 (obręb Szałe), oraz na działce o nr ew. 689/15 (obręb 0001 Miasto Opatówek) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.05.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29.06.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL 3027 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą, położonej w m. Tłokinia Kościelna na działce o nr ew. 490 (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.05.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10.07.2020 o zakończeniu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 24.05.2022 - PobierzBudowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL 3027 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą, położonej w m. Tłokinia Kościelna na działce o nr ew. 490 (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.04.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.05.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL 3065 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą położonej w m. Szulec na działce o nr ew. 34/1 (obręb 0018 Szulec), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.04.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29.06.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn, budowa elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych SN, budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nn, budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn oraz budowa słupów elektroenergetycznych położonych w m. Opatówek na działkach o nr. ew. 633/2, 629/19, 411, 398/3, 398/4, 397/2, 397/1, 396/2, 396/1, 395/2, 395/1, 394/1, 394/2, 393/1, 393/2, 393/3, 387, 381, 331, 341, 345, 312/5, 311, 688/5, 1006/3, 1006/2, 990/1, 990/2, 990/3, 988, 985/1, 984/1, 980, 979, 981/6, 981/7, 981/4, 981/2, 981/10, 997/4, 748, 727/2, 1208/3, 726/8, 726/11, 1208/5, 726/13, 751/4, 906, 908, 801/5, 944/1, 1137, 1138 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.04.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.07.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia położonej w m. Szulec i Sierzchów na działkach o nr ew. 118, 141/2 (obręb 0018 Szulec) oraz na działkach o nr ew. 411/1, 411/2, 315/1, 4129 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.04.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.06.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia położonej w m. Szałe na działkach o nr ew. 487/14, 392/3, 349/20 (obręb Szałe), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12.03.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.05.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, położonej w m. Szulec i Opatówek na działkach o nr ew. 155/4, 155/3 (obręb 0018 Szulec) oraz na działce nr 1068/4 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.01.2020 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 05.03.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, położonej w m. Zduny na działkach o nr ew. 97, 57, 99/7, 102/12, 102/10, 102/6, 102/5 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.12.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23.01.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, położonej w m. Opatówek na działkach o nr ew. 405/1, 411, 1829/3, 405/3 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.11.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.01.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, położonej w m. Porwity i Cienia Druga na działkach o nr ew. 185/2, (obręb Porwity) i nr 130 (obręb Cienia Druga), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.11.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.01.2020 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowa linii i przyłączy kablowych nN oraz przebudowa linii napowietrznych nN położonych w m. Opatówek na działkach o nr ew. 593/1, 149, 566, 521, 532/1, 522, 523/1, 523/8, 524, 525/3, 525/8, 525/7, 526/1, 527, 526/4, 530/2, 531/1, 532/2, 532/4, 532/5, 532/6, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 541/4, 543/2, 1821, 543/3, 543/4, 548, 550, 551, 549, 1829/1, 1833/1, 1833/2, 97/6, 505, 1824, 578/4, 528, 593/2, 593/3, 544, 592 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31.10.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.12.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa czterech stacji transformatorowych (w tym jednej kontenerowej) SN/nn, budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowa przedlicznikowych i zalicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nn wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielczymi szafowymi nn, budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej SN, budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn, budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn, położonych na działkach o nr. ewd. 633/2, 629/19, 411, 398/3, 398/4, 397/2, 397/1, 396/2, 396/1, 395/2, 395/1, 394/2, 394/1, 393/1, 393/2, 393/3, 387, 381, 345, 341, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 325, 324, 323, 320, 318, 316, 315, 312/2, 312/5, 311, 688/5, 1006/3, 1006/2, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 997/4, 995, 994/1, 992, 991, 990/1, 990/2, 990/3, 989, 988, 987, 986, 985/1, 984/1, 982/2, 981/7, 981/6, 981/4, 981/2, 981/10, 980, 979, 748, 727/2, 1208/3, 726/8, 1208/5, 726/3, 726/13, 726/11, 751/4, 906, 908, 801/5, 952/2, 955, 944/1, 1137, 1138 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31.10.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.12.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz budowa przedlicznikowych i zalicznikowych linii kablowych nn wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi nn położonych w m. Opatówek na działkach o nr ew. 688/6, 415 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 18.10.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.12.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63 mm, położonej w m. Zduny ul. Wiosenna na działkach o nr ew. 42,97, 98/1, 98/2, 57, 98/4, 98/5, 99/7, 102/12, 102/10, 102/14, 102/16, 102/6, 102/5, (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30.09.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30.10.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozgałęźnika kablowego SN, budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz linii kablowych nN, przebudowa linii napowietrznej i kablowej SN oraz linii i przyłączy nN położonych w m. Opatówek na działkach o nr ew. 692/33, 720/7, 794, 795, 1535, 1766/1, 692/29, 692/34, 719/8, 719/11, 720/8, 751/2, 5091/3, 916/3, 103/1, 719/1, 719/7, 719/9, 719/10, 720/6, 767, 110/2, 701, 107, 696/3, 696/4, 698/1, 698/2, 801/6, 801/7, 845/2, 1750, 1767, 1772, 110/1, 688/2, 688/3, 692/1 (obręb 0001 Miasto Opatówek) oraz dz. o nr ew. 296 (obręb Trojanów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30.09.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.11.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Nn -0,4 kV położonej w m. Michałów Trzeci na działkach o nr ew. 46, 49, 50, 197, 213, 211, 209, 207, 206, 196, 194, 193, 192, 47, (obręb Michałów Trzeci), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.07.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 05.09.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa otwartego zbiornika przeciwpożarowego dla ochrony bocznicy kolejowej z placem składowym oraz zbiornika retencyjno-chłonnego do gromadzenia i rozsączania wód opadowych z terenu bocznicy kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr. ewid. 1829/17; arkusz 21; obręb 0001, Miasto Opatówek; jedn. ewid. 300708_4, Opatówek - miasto; gmina Opatówek; powiat kaliski.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.06.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, położonej w m. Opatówek na działce o nr ew. 55/8, (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.05.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.07.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa linii kablowej Sn oraz rozgałęźnika kablowego położonych w m. Tłokinia Wielka na działkach o nr ew. 322/2, 298/2 (obręb Tłokinia Wielka), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.05.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.07.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzPrzebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia tj. budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa linii kablowych niskiego napięcia położonych w m. Opatówek na działkach o nr ew. 112/1, 1532, 1827, 688/4, 729, 730 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.05.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.07.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa położonej w m. Opatówek, ul. Leśna na działce o nr ew. 41, (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.04.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.05.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, linii elektroenergetycznych nN 0,4 kV, położonych w m. Tłokinia Kościelna na działce o nr ew. 547/1, (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12.02.2019 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.04.2019 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63 mm położonej w m. Chełmce na działce o nr ew. 324 (obręb Chełmce), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 02.07.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.08.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową 67594/99581 PKA Opatówek Zduny K4 położonej na działce o nr ew. 490 (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.05.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.06.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, linii elektroenergetycznych nN 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV położonych w m. Tłokinia Kościelna na działkach o nr ew. 547/1, 548/1, 548/2, 549/2, 549/3, 549/5 (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23.04.2018 o wszczęciu postępowania - PobierzBudowa budynku garażowego na dwa stanowiska samochodowe dla potrzeb funkcjonowania remizy strażackiej położonego w m. Borów na działce o nr ew. 112 (obręb Borów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.04.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.05.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa linii kablowej Nn w m. Opatówek ul. Rogatka położonej w m. Opatówek na działkach o nr ew. 52/1, 51/3, 51/4, 50/2, 50/1 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10.04.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11.06.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Szałe ul. Cyprysowa, Cicha, Sosnowa, gm. Opatówek położonej w m. Szałe na działkach o nr ew. 403/14, 403/9, 403/21, 406/20, 409/35, 412, 409/13, (obręb Szałe), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.03.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.05.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Szałe ul. Łowiecka, gm. Opatówek położonej w m. Szałe na działkach o nr ew. 411/9, 392/3, 184/3, 184/7 (obręb Szałe), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.03.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.05.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia położonej w m. Opatówek na działce o nr ew. 415 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12.03.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.05.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzPrzebudowa istniejącego obwodu linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym nN w/m Trojanów gm. Opatówek na działkach o nr ew. 249/3, 249/4, 248/14, 248/12, 248/3, 244/2, 330, 335, 336, 348, 356, 350, 240/2 (obręb Trojanów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.03.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.05.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzPrzebudowa istniejącego obwodu linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym nN w/m Trojanów gm. Opatówek na działkach o nr ew. 249/3, 249/4, 248/14, 248/12, 248/3, 244/2, 330, 335, 336, 348, 356, 350, 240/2 (obręb Trojanów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23.01.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.02.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzRozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zduny, ul. Wiosenna położonej w m. Zduny na działkach o nr ew. 57 (obręb Zduny), 69, 70 (obręb 0001 Miasto Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11.01.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.02.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm z rur i hydrantu położonej w m. Zduny na działce o nr ew. 57, (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.01.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22.01.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza napowietrznego do dz. nr 7 w m. Janików gm. Opatówek położonej w m. Borów na działkach o nr ew. 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 3 (obręb Rajsko), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.01.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.03.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzPrzebudowa istniejącej linii napowietrznej SN w związku z usunięciem kolizji istniejącej linii napowietrznej SN z projektowanym budynkiem inwentarskim na działce o nr ew. 365/3 (obręb Borów) położonej na działkach o nr ew. 367, 366, 365/3, 365/1, 364/1 (obręb Borów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.01.2018 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26.02.2018 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe w ciągu ulic Słoneczna i Południowa na działkach o nr ew. 522/6, 506/1, 523/4, 523/2 506/3, 398 (obręb Szałe), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.11.2017 o wszczęciu postępowania - PobierzPrzebudowa istniejącego obwodu linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym nN w m. Trojanów gm. Opatówek na działkach o nr ew. 249/3, 249/4, 248/14, 248/12, 248/3, 244/2, 330, 335, 336, 348, 356 (obręb Trojanów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.10.2017 o wszczęciu postępowania - PobierzBudowa wieży telekomunikacyjnej do 44m wraz ze stacją bazową z antenami nadawczo-odbiorczymi, urządzeniami nadawczo-odbiorczymi u podstawy wieży oraz zasilaniem na podstawie odrębnych warunków Z.E. położonej na działce o nr ew. 501 (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.04.2017 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.06.2017 o zakończeniu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.10.2017 o zakończeniu postępowania
(po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek decyzji SKO) - Pobierz

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 15.12.2017 - PobierzZmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku internatu dla młodzieży szkolnej na Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla uczniów położonego w m. Opatówek na działce o nr ew. 720/8 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.03.2017 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.04.2017 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową z antenami nadawczo-odbiorczymi, kontenerem technicznym u podstawy wieży z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi oraz zasilaniem na terenie Tłokini Kościelnej na działce nr 501.

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu - PobierzBudowa dwóch kurników (K3 i K4) z pomieszczeniami sterowniczymi, dwóch kurników (K5 i K6), kotłowni z pomieszczeniami socjalnymi, sterowniami i pomieszczeniami gospodarczymi połączonej łącznikiem z kurnikami K5 i K6, dwóch kominów stalowych, ośmiu silosów paszowych, dojść i dojazdów oraz placów manewrowych o łącznej obsadzie zwierząt 1179,36 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym i hodowlanym w m. Sierzchów na działkach nr 148/1, 152/1 (obręb Sierzchów) gm. Opatówek.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 16.06.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa dwóch budynków inwentarskich - kurników ze sterowniami (z przeznaczeniem do chowu ściółkowego brojlerów, bez ich rozrodu i uboju) o łącznej obsadzie zwierząt w gospodarstwie rolnym i hodowlanym do 313, 392 DJP, budowa budynku gospodarczego na słomę, budynku socjalno - gospodarczego, budowa sześciu silosów na paszę, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych zamkniętych (podziemnych) na płynne odchody z kurników w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym i hodowlanym, na działce nr 165 (obręb Sierzchów) w m. Sierzchów, gm. Opatówek.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 10.06.2016 o wszczęciu postępowania - PobierzZmiana sposobu użytkowania strażnicy OSP w Cieni Trzeciej w budowie na świetlicę wiejską, położonej w m. Cienia Trzecia na działce o nr ew. 68/1 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 06.06.2016 o wszczęciu postępowania - PobierzZmiana sposobu użytkowania, przebudowa i adaptacja na cele muzealne zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej fabryki Fiedlerów (wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla niepełnosprawnych), rozbiórka przybudówki przyległej do budynku zachodniego skrzydła fabryki Fiedlerów, przebudowa i remont budynku głównego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni podwórza, zmiana przebiegu muru ogrodzeniowego, położonych na działce o nr ew. 726/1, 726/9, 726/10 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 06.06.2016 o wszczęciu postępowania - PobierzZmiana sposobu użytkowania i przebudowa wiaty garażowej obudowanej na szkolne warsztaty kształcenia zawodowego wraz z dobudową kotłowni i pomieszczeń socjalnych do przedmiotowego budynku - zlokalizowanego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, położonego na działce o nr ew. 692/34 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24.05.2016 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.06.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa kładki dla pieszych na cieku wodnym Trojanówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, położonej na działkach o nr ew. 1069/1, 997/1, 998, 1070/1, 1070/2 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 16.05.2016 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.06.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzPrzebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15kV relacji Opatówek-Lisków, odgałęzienie za odłącznikiem nr 112 kierunek Nakwasin i budowa nowej linii kablowej SN-15kV.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 12.05.2016 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 06.06.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzPrzebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Borów (na odcinku od drogi powiatowej do rowu melioracyjnego o nr ew. 1 obręb Borów), gmina Opatówek, położonej na działkach o nr ew. 181, 382, 383 (obręb Borów), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 21.04.2016 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 09.05.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, położonej na działkach o nr ew. 698/2, 719/10 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 21.04.2016 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.05.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa kładki dla pieszych na cieku wodnym Trojanówka w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek położonej na działkach o nr ew. 1069/1, 997/1, 998, 1070/1, 1070/2 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 07.03.2016 o wszczęciu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa przyłącza energetycznego do sieci elektroenergetycznej w m. Zduny, gmina Opatówek położonego na działkach o nr ew. 71/12, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, 71/22, 69 (obręb Opatówek), 104/1 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 09.03.2016 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 05.04.2016 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa sieci wodociągowej w m. Chełmce, gm. Opatówek położonej na działkach o nr ew. 314/1, 285 (obręb Chełmce), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 23.02.2016 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 18.04.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa odcinka linii kablowej SN 15kV z słupami krańcowymi dla przebudowy istniejącego odcinka linii napowietrznej SN 15kV na kablową w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek położonej na działkach o nr ew. 42/2, 43, 44/1 (obręb Rajsko), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 17.02.2016 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 12.04.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzTermomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowości Michałów Drugi, gmina Opatówek położonego na działkach o nr ew. 51/2, 51/1 (obręb Michałów Drugi), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.01.2016 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 07.03.2016 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzTermomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek położonego na działkach o nr ew. 1829/13, 1829/3 obręb Opatówek, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.01.2016 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 07.03.2016 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa istniejącego kompleksu obiektów oświatowych o centrum edukacyjne położone na działce o nr ew. 720/8 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 02.12.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 29.01.2016 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rajsko, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wydanej w dniu 11.01.2016 decyzji udzielającej pozwolenia na budowę - PobierzBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap II, gm. Opatówek położonej na działkach o nr ew. 392/3, 480/1, 480/2 obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.10.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 15.12.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa sieci wodociągowej w m. Chełmce, gm. Opatówek położonej na działkach o nr ew. 156/1, 286/1, 324, 326/2 (obręb Chełmce), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.10.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 11.12.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa sieci wodociągowej w m. Opatówek położonej na działkach o nr ew. 69, 71/12, 74/31 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.10.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 13.11.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzPrzyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Opatówek dz. nr 1760, 1777, 1782, 1795, 1811 gm. Opatówek położonych na dz. o nr ew. 296, 693, 1772, 1774, 1767, 1766, 1786, 1803, 1818/1, 1760, 1777, 1782, 1795, 1811 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 23.09.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 12.11.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzPrzebudowa części budynku GOK związana ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na pomieszczenia użytkowe GOK położonego na działce o nr ew. 748, obręb Opatówek, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 07.09.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 29.10.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Opatówek, ul. Kwiatowa położonej na dz. o nr ew. 220, 225, 284, 285/22, 285/23, 285/25, 285/26, 298, 303 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.08.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 30.09.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatówek do kwiaciarni "Gerbera" ul. Łódzka położonej na działce o nr ew. 688/4 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 07.08.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 01.10.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego na działce o nr ew. 719/1, obręb Opatówek, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.08.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 05.10.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej położonej na działkach o nr ew. 27/11 i 27/51 obręb Zduny, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.05.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 20.07.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gm. Opatówek położonej na działce o nr ew. 217/1 obręb Rajsko, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 18.05.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 13.07.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie KAL 3022 wraz z linią zasilania w energię elektryczną, położonej na działce o nr ew. 265/1 obręb Chełmce, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.05.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 19.06.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | Pobierz

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 28.07.2015
o rozprawie w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pobierz

Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 07.04.2016 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.07.2016 o ponownym rozpoznaniu wniosku - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 16.08.2016 o zakończeniu postępowania - PobierzBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap II, gm. Opatówek położonej na działkach o nr ew. 399/1, 402/3, 402/5, 406/20, 409/13, 410/24, 410/28, 410/29, 410/30, 410/31, 410/32, 410/33, 410/34, 410/35, 410/36, 410/37, 412, 403/9, 403/14, 403/21, 403/29, 403/31, 421/5, 421/3, 423/4, 411/9, 413/19, 413/49, 458, 477/11, 477/12, 487/15, 487/16 obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.04.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.06.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii napowietrznej i kablowej w miejscowości Kobierno i Rozdżały, gmina Opatówek położonej na działkach o nr ew. 153/1, 148, 149 (obręb Kobierno), oraz na działce 26/2 (obręb Rożdżały), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.04.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 15.06.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatówek o przepustowości 2 x 610 m3/d = 1220 m3/d dla 10.225 RLM położonej na działkach o nr ew. 719/1, 719/9 obręb Opatówek, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 03.03.2015 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 30.04.2015 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaliszu w ulicy Pokrzywnickiej, w ulicy Starożytnej oraz na Rondzie Starożytnym, na terenie położonym w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 93/1, 93/2, 94/1, 95, 100/2, 101/3, 102/3, 104/2, 105/2, 106/3, 106/5,107/3,107/5, 108/2, 115/2, 119/2, 120/2, 121/2, 122/2,124, 125/2, 130/2, 131, 132/2, 134/2, 135, 137/9, 157, 158/2, 159, 160/2, 203/2 i 205 (obręb 147), jak również w miejscowości Szałe w drodze powiatowej (ulicy Kaliskiej), na terenie położonym w miejscowości Szałe, gm. Opatówek, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 392/3 (obręb 17 - Szałe).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21.11.2014 o wszczęciu postępowania - PobierzBudowa sieci wodociągowej w m. Szałe ul. Słoneczna, położonej na działkach o nr ew. 398, 394/7, obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 22.09.2014 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 18.11.2014 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci wodociągowej w m. Szałe ul. Słoneczna, położonej na działkach o nr ew. 398, 394/7, obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.06.2014 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 04.08.2014 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV i budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn-0,4 kV położonych na działkach o nr ew. 9, 10, obręb Cienia Pierwsza, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.05.2014 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 05.06.2014 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w m. Opatówek położonej na działce o nr ew. 719/1, obręb Opatówek, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.04.2014 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 15.05.2014 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzPrzebudowa sieci wodociągowej w m. Chełmce położonej na działce o nr ew. 10/2, obręb Chełmce, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.03.2014 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 19.05.2014 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii napowietrznej kablowej SN-15kV położonej w m. Kobierno i Rożdżały na działkach o nr ew. 153/3, 153/1, 149, 148, 147/2, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137/2, 136, 135, 134, 130, 97, 93, 92, 83, 82, 81, 80, 71, 79, 78, 70, 69, 68, 67 (obręb Kobierno), oraz na działce 26/2 (obręb Rożdżały), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 10.12.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 20.01.2014 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm m. Szałe, gm. Opatówek położonej na działkach o nr ew. 412, 413/19, 413/22, 413/49, 413/53 obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.10.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.12.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa napowietrznej linii oświetleniowej enN położonej w m. Chełmce na działce o nr 259 (obręb Chełmce), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 22.10.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 12.12.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzPrzebudowa sieci wodociągowej w m. Borów położonej na działkach o nr ew. 36/2 i 39/2 obręb Borów, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.10.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 14.11.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa stacji transformatorowej Sn/Nn, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz wolnostojącego złącza kablowo-pomiarowego położonych na działkach o nr ew. 1, 6, 11, 234/2 (obręb Tłokinia Wielka), 23 (obręb Tłokinia Mała), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24.09.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 22.11.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem w miejscowości Opatówek położonego na działkach o nr ew. 104/24, 104/25, 104/26, 104/3, 104/6, 1822/1 (obręb Opatówek, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 31.07.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 18.09.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa stacji transformatorowej Sn/Nn, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz wolnostojącego złącza kablowo-pomiarowego położonych na działkach o nr. ew. 1, 6, 11, (obręb Tłokinia Wielka), 23, 33 (obręb Tłokinia Mała), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24.07.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 19.09.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny, gm. Opatówek położonej na działce o nr ew. 97 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.06.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 10.07.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn położonych na działkach o nr ew. 315/1, 411/2, 429 obręb Sierzchów, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.06.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 22.07.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa stacji transformatorowej Sn/Nn, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz wolnostojącego złącza kablowo-pomiarowego położonych na działkach o nr ewd. 1, 6, 11, 235 (obręb Tłokinia Wielka, 23 (obręb Tłokinia Mała, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.04.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 14.05.2013 o umorzeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej m. Szałe, gm. Opatówek położonej na działkach o nr. ew. 392/1, 392/3, 411/9, 524/1, 711, 728/1, 728/2, 732 obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.02.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 11.03.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap I, gm. Opatówek położonej na działkach o nr. ew. 272 obręb 0147 miasto Kalisz, 8/1, 8/2, 4, obręb Wolica gmina Godziesze Wielkie, 401, 398, 392/3, 728/1, 728/2, 729/1, 711, 148/5, 411/9, 524/1 obręb Szałe, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.02.2013 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 11.03.2013 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii kablowej 15kV i słupów linii napowietrznej SN położonych w m. Zduny na dz. o nr. ew. 33, 70, 58, 62/1, 31, 32 (obręb Zduny), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 26.06.2012 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.07.2012 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii kablowej 15kV i słupów linii napowietrznej położonych w m. Tłokinia Kościelna na dz. o nr. ew. 338/1, 338/2, 550/1, 553, 376, 377/3, 317, 367, 318, 315, 320 (obręb Tłokinia Kościelna), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 25.06.2012 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 17.08.2012 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa stacji transformatorowej, linii kablowej 15kV oraz złącz kablowych nn położonych w m. Tłokinia Kościelna na dz. o nr. ew. 514, 499/2, 501, 502, 503/2, 504, 505, 506, 508, 509, 510/1, (obręb Tłokinia Kościelna), oraz nr ewd. 7/19 w m. Zduny (obręb Zduny) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 10.04.2012 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 15.05.2012 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii kablowych SN 15kV, rozgałęźnika złącza kablowego SN 15kV oraz linii napowietrznej SN 15 kV położonej w m. Opatówek na dz. o nr. ew. 414, 415, 633/2, 643, 651, 652, 637, 636, (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 12.01.2012 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.02.2012 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia położonej na dz. o nr. ew. 225 (obręb Opatówek), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24.10.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 17.11.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii napowietrznej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej, napowietrznej lini niskiego napięcia na słupach betonowych, oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia do działki nr 18/1 położonego na dz. o nr. ew. 66,84,85 (obręb Cienia Folwark), oraz dz. o nr 18/1, 22, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79, 86, 88 (obręb Cienia Pierwsza), gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.10.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 15.11.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa słupa linii SN-15kV położonego na działce o nr. ew. 51 obręb Sierzchów gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 06.10.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 08.11.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii kablowej średniego napięcia w m. Szulec położonej na działkach o nr ew. 182 i 183 (obręb Szulec) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 12.08.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 06.09.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 19.09.2011 o postanowieniu dot. sprostowania z urzędu - Otwórz | PobierzBudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz z przyłączeniami w m. Chełmce gmina Opatówek położonej na działkach o nr. ew. 286/1, 593/1, 331/2, 335/1 obręb Chełmce gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.07.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.08.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia (linia napowietrzna i kablowa) w m. Opatówek ul. Ludowa położonej na działkach o nr. ew. 523/1, 522, 521, 523/3, 523/5 (obręb Opatówek) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.06.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 27.07.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDZ 63 mm dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w m. Zduny gmina Opatówek położonej na działce o nr. ew. 27/21 obręb Zduny gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 08.03.2011 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 12.04.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii kablowej oraz napowietrznej średniego napięcia przy ulicy Szkolnej i ulicy Piaskowej w m. Opatówek gmina Opatówek położonej na działkach o nr ew. 112/1, 104/6, 104/9, 104/10, 104/16, 104/17, 104/18, 104/21, 104/26 obręb Opatówek gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 09.12.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 20.01.2011 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci wodociągowej Dz 160/90 PE w ulicy Słonecznej położonej na terenie miejsc. Szałe, gmina Opatówek - działki o Nr 398, 394/1 oraz 394/5 (obręb Szałe).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 18.11.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 30.12.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDZ 63 mm dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w m. Zduny gmina Opatówek położonej na działce o nr. ew. 97 obręb Zduny gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 08.11.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 09.12.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa linii kablowej oraz napowietrznej średniego napięcia przy ulicy Piaskowej i ulicy Szkolnej w m. Opatówek gmina Opatówek położonej na działkach o nr ew. 112/1, 104/21, 104/20, 106/24, 1822/19, 1822/1, 104/6 obręb Opatówek gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 19.08.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 23.09.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDZ 63 mm dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w m. Zduny gmina Opatówek położonej na działce o nr. ew. 97 obręb Zduny gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 23.07.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 10.09.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży położonego w m. Rajsko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 12.07.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 14.09.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 08.03.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 10.05.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa istniejącej sieci energetycznej w m. Chełmce.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.02.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 22.10.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa kanalizacji deszczowej w ul. Działkowej w Opatówku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.02.2010 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 01.03.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzPrzebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek położonego na terenie miejscowości Opatówek, Trojanów, Szałe, Chełmce gmina Opatówek oraz miejscowości Saczyn gmina Godziesze Wielkie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 16.11.2009 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 02.12.2009 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzBudowa zasilania w energię elektryczną sali sportowej z zapleczem w Tłokini Wielkiej, gm. Opatówek położonej na terenie miejsc. Tłokinia Wielka, gmina Opatówek - działki o Nr 213/1, 212/3, 212/6, 213/2, 260/1, 260/2, 322/2 (obręb Tłokinia Wielka).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 09.10.2009 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 04.03.2010 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzRozbudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej (operator ERA) położonej na terenie miejscowości Opatówek, gmina Opatówek - działka nr ewd. 98/5 (obręb Opatówek).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.05.2009 o wszczęciu postępowania - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dn 02.10.2009 o zakończeniu postępowania - Otwórz | PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27