MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu


Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Turkowskiej i ul. Łódzkiej.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.06.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PobierzPrzystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II - Pobierz

Formularz zgłaszania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II - Pobierz

Dokumenty do wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II - Pobierz

Klauzula informacyjna - PobierzPrzystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - Pobierz
Załącznik do Obwieszczenia - Uchwała Nr 311/17 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - Pobierz

Dokumentacja - projekt zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - Pobierz

Klauzula informacyjna - Pobierz

Dokumentacja - projekt zmiany Studium z załącznikami - PobierzPrzystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.11.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 22.02.2013 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - Otwórz | PobierzPrzystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ul Piaskowej i ul. Dziubińskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 05.09.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 06.07.2012 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - Otwórz | PobierzPrzystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe (Dz. nr 242/1 i 243/3).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 28.08.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.08.2010 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu - Otwórz | PobierzPrzystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe (Dz. nr 566/1).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 28.08.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 17.09.2010 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - Otwórz | PobierzPrzystąpienie do sporządzania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w miejscowości Józefów", obejmującego obszar położony w zachodniej części wsi (działka nr 1334/4 - obręb Opatówek).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.04.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 02.07.2010 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - Otwórz | PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27