MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 06.09.2006 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gminna Opatówek

Adres pocztowy:

Ulica:

Plac Wolności 14

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Opatówek

62-860

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Krzysztof Matusiak, Beata Berezowska, Piotr Marczak

(0-62) 76-18-453, 76-18-454

e-mail:

Fax:

przeatargi@opatowek.pl

(0-62) 76-18-017

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza,
gmina Opatówek, powiat Kalisz.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wybrano ofertę przedstawiającą najniższą cenę.

 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX"

Adres pocztowy:

Ulica:

Piwonicka 12

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kalisz

62-800

wielkopolskie

Telefon:

Fax:

(0-62) 76-29-875

(0-62) 76-29-875

e-mail:

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00