MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 20.09.2006 r.

 

ZPIn.341/17/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Trojanów, gmina Opatówek

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 20.09.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęła jedna ważna oferta.

 

Oferta za cenę 83.814,00 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 83.814,00 zł.

Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 00/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17