Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 03.11.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gmina Opatówek

Adres pocztowy:

Ulica:

Plac Wolności 14

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Opatówek

62-860

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Telefon:

Krzysztof Matusiak, Beata Berezowska, Piotr Marczak

(0-62) 76-18-080, 76-18-453, 76-18-454

e-mail:

Fax:

przetargi@opatowek.pl

(0-62) 76-18-017

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek
o długości 130 m + 970 m etap I i etap II.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans wszystkich kryteriów - cena 100%.

 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX"

Adres pocztowy:

Ulica:

Piwonicka 12

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kalisz

62-800

wielkopolskie

Telefon:

Fax:

(0-62) 76-29-875

(0-62) 76-29-875

e-mail:

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 15:36:30