MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 15.11.2006 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę poniżej 60.000 EURO na:

 

zakup (dostawa, ustawienie i montaż) sprzętu stanowiącego wyposażenia stołówki - punktu wydawania posiłków dla dzieci w Gimnazjum w Opatówku.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 15.11.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęło 5 ofert, wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 43.238,02 zł.

Oferta najdroższa za cenę 47.561,82 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę System Serwis Sp. z o.o. ul. Hetmańska 109,
61-513 Poznań.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 43.238,02 zł.

Słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 02/100.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                                          

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17