MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 01.12.2006 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę poniżej 60.000 EURO na:

 

świadczenie usług sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Rajsku.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 01.12.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 2 oferty, wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 36.619,52 zł.

Oferta najdroższa za cenę 36.985,72 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Ochman, ul. Rolnicza 3, 63-700 Krotoszyn

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 36.619,52 zł.

Słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 52/100.

 

 

                                                                                                           p.o. Dyrektora Szkoły

                                                                                                                    w Rajsku

 

                                                                                                            /-/ Ryszarda Gwóźdź

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17