MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 01.03.2007 r.

 

ZPIn.341/1/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na:

 

usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

i projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Opatówek w 2007 roku

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 01.03.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 3 oferty, dwie oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 64.960,00 zł.

Oferta najdroższa za cenę 91.350,00 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Anna Maria Kania, 63-322 Gołuchów, Jedlec 156.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 64.960,00 zł.

Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57