MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 21.03.2007 r.

 

ZPIn.341/3/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw

w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2007 roku

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 21.03.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 1 oferta, oferta ważna.

 

Oferta najtańsza za cenę 241.438,00 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Usługi Drogowo - Budowlane "DROMAX" Wojciech Krymarys, 62-860 Opatówek, Chełmce 51 B.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 241.438,00 zł.

Słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57