MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 25.05.2007 r.

 

ZPI.341/1/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie modernizacji z rozbudową SUW Tłokinia Wielka, gmina Opatówek.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 25.05.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęło 9 ofert, trzy oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 447.364,80 zł.

Oferta najdroższa za cenę 670.548,21 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PROMET" 63-720 Koźmin Wlkp. ul. Borecka 29A.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 447.364,80 zł.

słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00