MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 26.03.2007 r.

 

ZPIn.341/2/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki poniżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie robót dodatkowych na budowie sali sportowej z zapleczem w m. Chełmce

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 14.03.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęła 1 oferta, oferta ważna.

 

Oferta najtańsza za cenę 65.292,30 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Zakład Budowlany Józef Tomaszewski,
62-511 Kramsk, Borki 31.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 65.292,30 zł.

Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57