Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 05.04.2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gmina Opatówek

Adres pocztowy:

Ulica:

Plac Wolności 14

Miejscowość:

Opatówek

Kod pocztowy:

62-860

Województwo:

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Matusiak

Telefon:

(0-62) 76-18-080, 76-18-453, 76-18-454

e-mail:

przetargi@opatowek.pl

Fax:

(0-62) 76-18-017

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót dodatkowych na budowie sali sportowej z zapleczem w m. Chełmce.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:

Zakład Budowlany, Józef Tomaszewski

Adres pocztowy:

Ulica:

Borki 31

Miejscowość:

Kramsk

Kod pocztowy:

62-511

Województwo:

wielkopolskie

Telefon:

(0-63) 247-91-28

Fax:

(0-63) 247-91-28

e-mail:              ----------

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2020 12:22:52