MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 14.05.2007 r.

 

ZPI.341/2/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  powyżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie przebudowy ulicy Kościelnej w m. Opatówek o długości  428 mb.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 14.05.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 2 oferty, dwie oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 247.336,77 zł.

Oferta najdroższa za cenę 259.949,74 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.
62-800 Kalisz ul. Częstochowska 95.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 247.336,77 zł.

Słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złoty siedemdziesiąt siedem groszy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57