MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 18.05.2007 r.

 

ZPIn.341/4/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nędzerzew,

gmina Opatówek o długości 1100 mb. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 18.05.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 3 oferty, trzy oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 70.479,40 zł.

Oferta najdroższa za cenę 135.932,40 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 70.479,40 zł.

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00