MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 06.06.2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gmina Opatówek

Adres pocztowy:

Ulica:

Plac Wolności 14

Miejscowość:

Opatówek

Kod pocztowy:

62-860

Województwo:

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Matusiak

Telefon:

(0-62) 76-18-080, 76-18-453, 76-18-454

e-mail:

przetargi@opatowek.pl

Fax:

(0-62) 76-18-017

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nędzerzew, gmina Opatówek o długości 1100 mb. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.

Adres pocztowy:

Ulica:

Częstochowska 95

Miejscowość:

Kalisz

Kod pocztowy:

62-800

Województwo:

wielkopolskie

Telefon:

(0-62) 768-36-05

Fax:

(0-62) 766-89-22

e-mail:              ----------

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57