MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 30.05.2007 r.

 

ZPI.341/5/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janików,

gmina Opatówek o długości 555 mb. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 30.05.2007 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęło 4 oferty, wszystkie oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 82.997,45 zł.

Oferta najdroższa za cenę 102.182,02 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19, z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 82.997,45 zł.

Słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złoty

czterdzieści pięć groszy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57