MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Tłokinia Wielka, 14.06.2007 r.

 

ZPI/1/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

 

W dniu 14.06.2007 roku dokonano oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęła jedna oferta, oferta ważna.

 

Oferta najtańsza za cenę 148.351,50 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę PPUH "DACHPOL" Leszek Szypuła

63-410 Ostrów Wlkp. 2, Młynów nr 7.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 148.351,50 zł.

Słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złoty pięćdziesiąt groszy.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

 

                                                                                                            /-/ Teresa Kobierska

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00