MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 02.07.2007r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej

Adres pocztowy:

Ulica:

Tłokinia Wielka 87

Miejscowość:

Opatówek

Kod pocztowy:

62-860

Województwo:

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Teresa Kobierska

Telefon:

(0-62) 76-14-312

e-mail:

przetargi@opatowek.pl

Fax:

(0-62) 76-14-312

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:

PPUH "DACHPOL" Leszek Szypuła

Adres pocztowy:

Ulica:

Młynów nr 7

Miejscowość:

Ostrów Wlkp. 2

Kod pocztowy:

63-410

Województwo:

wielkopolskie

Telefon:

502-462-447

Fax:

(0-62) 733-89-70

e-mail: dachpol@promax.media.pl

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Teresa Kobierska

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57