MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 08.10.2007 roku

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

 

Świadczenie usługi sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego o wartości kalorycznej minimum 42,6 MJ/kg w ilości 12.000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Rajsku, Rajsko 4 gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Wspólny Słownik Zamówień CPV Nr 23122100-9.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół w Rajsku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza

63 - 400 Ostrów Wlkp.

ul. Krotoszyńska 179

 

Cena wybranej oferty - 30.533,88 PLN.

 

Wybrano ofertę z najniższą ceną spełniającą wymogi SIWZ.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma(nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Stacją Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza

63 - 400 Ostrów Wlkp.

ul. Krotoszyńska 179

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo "OCHMAN"

63 - 700 Krotoszyn

ul. Rolnicza 3

294,72

294,72

3.

Przedsiębiorstwo "BIS" Usługowo Handlowe Spółka Jawna

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

63 - 640 Bralin

ul. Namysłowska 7

291,57

291,57

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku

                                                                                                                          

                                                                                                         /-/ Honorata Wolniaczyk

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57