MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 29.10.2007r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zespół Szkół w Rajsku

Adres pocztowy:

Ulica:

Rajsko 4

Miejscowość:

Rajsko

Kod pocztowy:

62-860

Województwo:

wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Honorata Wolniaczyk

Telefon:

(0-62) 76-18-536

e-mail:

zsrajsko@wp.pl

Fax:

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego o wartości minimum

42,6MJ/kg w ilości 12000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Rajsku, Rajsko 4 gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. Wspólny Słownik Zamówień CPV

Nr 23122100-9.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wybrano ofertę z najniższą ceną spełniającą wymogi SIWZ.

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:

Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza

Adres pocztowy:

Ulica:

Krotoszyńska 179

Miejscowość:

Ostrów Wlkp.

Kod pocztowy:

63-400

Województwo:

wielkopolskie

Telefon:

(0-62) 737-43-18

Fax:

 

e-mail:

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                         /-/ Honorata Wolniaczyk

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00