MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.15.11.2007 roku

 

ZPIn.341/11/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów - Borów, gmina Opatówek o długości 920 mb".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

WTÓRNIK Roboty Drogowo - Budowlane i Instalacyjne. Wykonawstwo Projektowanie
i Nadzory, Jadwiga Piętka.

62-840 Koźminek, Smółki 1 A

 

Cena wybranej oferty - 98.739,58 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ  i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma( nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie

złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95

292.95

292,95

2.

WTÓRNIK Roboty Drogowo - Budowlane

i Instalacyjne. Wykonawstwo Projektowanie

i Nadzory, Jadwiga Piętka

62-840 Koźminek, Smółki 1 A

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57