MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.28.11.2007 roku

 

ZEAS.ZP.341/1/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej

w gminie Opatówek."

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38

 

Cena wybranej oferty - 273.923,21 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ  i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma(nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -Handlowe "REMICO" Piotr Kaźmierczak

62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A

256,20

256,20

2.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38

300,00

300,00

 

 

                                                                                                    Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

 

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57