MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.23.07.2008 roku

 

ZPIn.341/6/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Opatówek

ul. Ludowa - odcinek B - B, gmina Opatówek o długości 450 mb - etap 1"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"Wtórnik" Roboty Drogowo - Mostowe Budowlane i Instalacyjne Wykonawstwo, Projektowanie i Nadzory Jadwiga Piętka, Smółki 1 A, 62 - 840 Koźminek.

 

Cena wybranej oferty - 62.214,82 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "SPEC", ul. St. Mikołajczyka 65/1, 62- 035 Kórnik

178,84

178,84

2.

Zakład Usługowo - Handlowy "BUD - HANEX"

ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

163,04

163,04

3.

"Wtórnik" Roboty Drogowo - Mostowe Budowlane i Instalacyjne Wykonawstwo, Projektowanie i Nadzory - Jadwiga Piętka Smółki 1A, 62 - 840 Koźminek

400,00

400,00

4.

PPHU DANBUD Józef Dancewicz

Emilianów 11, 62 - 840 Koźminek

243,48

243,48

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00