MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.28.11.2008 roku

 

ZEAS.ZP.341/1/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej

w gminie Opatówek."

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38

 

Cena wybranej oferty - 273.122,85 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie
złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -
Handlowe "REMICO" Piotr Kaźmierczak
62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A

255,45

255,45

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Spółka z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38

300,00

300,00

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00