MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.22.06.2009 roku

 

ZPIn.341/6/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

 

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatówek w 2009 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Ostrowie Wlkp

63 - 400 Ostrów Wlkp., Al. Powstańców Wielkopolskich 14

 

Cena wybranej oferty:

-          oprocentowanie - WIBOR 3M + 1,70 p.p.

-          prowizja - 0,0 %

-          prowizja rekompensacyjna (pisemne powiadomienie banku o przedterminowej spłacie) - 0,2 %

-          prowizja rekompensacyjna (brak pisemnego uprzedzenia banku o przedterminowej spłacie) - 0,4 %

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonej oferty.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział

w Ostrowie Wlkp. 63 - 400 Ostrów Wlkp.,

Al. Powstańców Wielkopolskich 14

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57