MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.10.12.2009 roku

 

ZPIn.341/13/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu przeznaczonego na remonty i inwestycje
w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie
w kwocie 1.100.000,00 PLN w 2009 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy

ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

Cena wybranej oferty:

-          oprocentowanie - WIBOR 3M - 4,19 % + marża banku - 1,75 % = 5,94 %

-          prowizja - 1,00 %

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oprocentowanie kredytu - 80 %, Prowizja - 20 %

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonej oferty.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny

i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium:

Oprocentowanie kredytu

Liczba pkt

w kryterium:

Prowizja

Razem

1.

Rejonowy Bank Spółdzielczy

ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

225,45

60,00

285,45

2.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek

240,00

20,01

260,01

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57