MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 23.06.2010 r.

ZPIn.341/3/10

 

 

Odpowiedź na pytania

dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu podłogi w budynku sali  gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego z zaintere-sowanych następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Pytania

1.       Czy byłoby zasadne i możliwe wykonanie podbudowy podwójnego krzyżowego legarowania z nowych materiałów, ponieważ w okresie kiedy powstała ta sala gimnastyczna do impregnacji i zabezpieczenia drewna wykorzystano, obecnie niedozwolonych środków ?

2.       Jaka jest głębokość niecki pod obecną podłogą i jak podparte są obecne legary ?

3.       Czy jest możliwe zastosowanie wykładziny sportowej homogenicznej, jednowarstwowej z naturalnych surowców DD LINODUR SPORT ? Jest to wykładzina:

-          homogeniczna jej warstwa ścieralna wynosi 4 mm - jest tak zwaną wykładziną "ścieralną do zera" - stąd jej kilkudziesięcioletnia trwałość,

-          tania w eksploatacji - bardzo niski koszt pielęgnacji,

-          wielofunkcyjna - fabryka DLW, w przeciwieństwie do innych producentów, nie obwarowuje gwarancji żadnym ograniczeniem dotyczącym urządzania na niej również spotkań pozasportowych typu akademie, bale, dyskoteki, które to imprezy nie powodują żadnych ujemnych skutków dla wykładziny,

-          trwała - nawet najgorsze czynniki niszczące, takie jak tlący się popiół z papierosa czy duże obciążenia punktowe nie powoduje jej uszkodzenia,

-          estetyczna - posiada szeroką paletę kolorystyczną,

-          objęta programem 5 - cio letniej gwarancji fabrycznej.

4.       Proszę o wyjaśnienie treści pkt. 1.12 Opisu przedmiotu zamówienia: "... z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki z wykładziny" ?

5.       Proszę o wyjaśnienie zapisu w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B - 01.00 Podłogi i posadzki w pkt. 5.1. "Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża, co najmniej paskiem folii izolacyjnej o szerokości większej o 5 - 6 cm od szerokości legara".

 

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Wykonanie podbudowy i impregnacji należy wykonać zgonie z założeniami Przedmiarowymi i Kosztorysowymi.

 

Ad. 2.

W związku z częściową wymianą ślepej podłogi poz. 8 kosztorysu nakładczego sprawa głębokości niecki pod podłogą jest nieistotna w poz. 9 kosztorysu nakładczego zastosowano wzmocnienie legarów.

 

Ad. 3.

Należy zastosować wykładzinę projektowaną lub porównywalną "nie gorszą niż" projektowana wykładzina sportowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką akrylową.

 

Ad. 4.

Treść punktu 1.12 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie: "Posadzki z wykładzin podłogowych z linoleum rulonowa, wykładzina sportowa np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką z akrylem lub porównywalna, z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki. Linie boisk malowane dwukrotnie na wykładzinie farbami poliuretanowymi". Natomiast koszt malowania i farb należy ująć w pozycji 15 kosztorysu nakładczego wykładzina podłogowa (materiał).

 

Ad. 5.

W kosztorysie nakładczym nie założono demontażu legarów, jednak może się zdarzyć, że taka pozycja wystąpi podczas częściowej wymiany ślepej podłogi dlatego została ujęta w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B - 01.00 Podłogi i posadzki.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57