MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Numer ogłoszenia: 181184 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165046 - 2010 data 11.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax. 062 7618017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.3.

-          W ogłoszeniu jest: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą podłogi z parkietu na podłogę z wykładziny sportowej dachu wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje: 1. Remont podłogi w Sali Gimnastycznej, a w tym: -rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki - rozebranie podłóg ślepych - rozbiórka izolacji z papy ze ślepej podłogi z desek drewnianych -pierwsza warstwa - ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo z materiału z rozbiórki - wypoziomowanie, częściowo z nowego materiału w ilości 60% + wypoziomowanie - wzmocnienie legarów podłogowych przez nabicie dwustronne desek grub. 32 mm - trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i legarów metodą smarowania preparatami solowymi - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - przybicie do podłóg płyt OSB-3 grub. 12 mm celem wzmocnienia podkładu - dwukrotnie z przesunięciem o 1/3 warstwy wierzchniej im klejona wzdłuż krawędzi. - dwukrotne szpachlowanie połączeń płyt OSB oraz otworów po śrubogwoździach. - mechaniczne szlifowanie szpachlowanych płyt OSB - posadzki z wykładzin podłogowych z linoleum rulonowa, wykładzina sportowa np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką z akrylem lub porównywalna, z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki z wykładziny - posadzki z wykładzin - zgrzewanie wykładzin rulonowym posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z drewna iglastego sosnowego lakierowane 2. Roboty towarzyszące - demontaż obudów grzejników co i ponowny montaż - demontaż drabinek gimnastycznych im ponowny montaż ze skróceniem pionowych elementów od dołu - rozebranie zasypek - wysprzątanie po demontażu legarów - wywóz materiałów i elementów z rozbiórek na wysypisko.

-          W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą podłogi z parkietu na podłogę z wykładziny sportowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje: 1. Remont podłogi w Sali Gimnastycznej, a w tym: -rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki - rozebranie podłóg ślepych - rozbiórka izolacji z papy ze ślepej podłogi z desek drewnianych -pierwsza warstwa - ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo z materiału z rozbiórki - wypoziomowanie, częściowo z nowego materiału w ilości 60% + wypoziomowanie - wzmocnienie legarów podłogowych przez nabicie dwustronne desek grub. 32 mm - trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i legarów metodą smarowania preparatami solowymi - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - przybicie do podłóg płyt OSB-3 grub. 12 mm celem wzmocnienia podkładu - dwukrotnie z przesunięciem o 1/3 warstwy wierzchniej im klejona wzdłuż krawędzi. - dwukrotne szpachlowanie połączeń płyt OSB oraz otworów po śrubogwoździach. - mechaniczne szlifowanie szpachlowanych płyt OSB - posadzki z wykładzin podłogowych z linoleum rulonowa, wykładzina sportowa np. TARKET NARNIDUR 4 mm z powłoką z akrylem lub porównywalna, z liniami boisk granicznymi i środkową do siatkówki i do koszykówki, linie boisk malowane dwukrotnie na wykładzinie farbami poliuretanowymi - posadzki z wykładzin - zgrzewanie wykładzin rulonowym posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z drewna iglastego sosnowego lakierowane 2. Roboty towarzyszące - demontaż obudów grzejników co i ponowny montaż - demontaż drabinek gimnastycznych im ponowny montaż ze skróceniem pionowych elementów od dołu - rozebranie zasypek - wysprzątanie po demontażu legarów - wywóz materiałów i elementów z rozbiórek na wysypisko.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57