MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 06.07.2010 r.

ZPIn.341/6/10

 

 

Odpowiedź na pytania

dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na budowę sali sportowej z zapleczem towarzyszącym przy Zespole Szkól w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma od zainteresowanych następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Pytania

1.       Prosimy o wyjaśnienie w dokumentacji i przedmiarach

1a Branża budowlana - poz. 56 Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10 - 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie podłoża - klimatyzator obmiar = 1 szt. klimatyzator 1 szt/szt

Jaki model klimatyzatora i jakie parametry ma on posiadać ?

1b - poz. 51 szafa teleinformatyczna PD - 24U 600 x 600 x1308 z wyposażeniem w/g rys 7/7 - \\? Jakie jest wyposażenie tej szafy ? Parametry urządzeń ? Model szafy ? Gdyż podane urządzenia są zdecydowanie zbyt ogólnikowe i umożliwiające prawidłową wycenę szafy.

2.       Brak w przedmiarach wentylatorów dachowych sali sportowej - i innych robót związanych z wentylacją budynku - Czy takie roboty będą wykonywane ?

3.       Czy wyposażenie Sali sportowej w sprzęt sportowy także jest przedmiotem tego przetargu ? Gdyż nie ma takich pozycji przedmiarowych ? Jeśli tak to prosimy zamawiającego o podanie wyposażenia koniecznego do wyceny.

4.       Jaki jest kolor stolarki okiennej i drzwiowej ?

5.       Jaki jest wymiar, rodzaj wypełnienia, kolor drzwi przeciwpożarowych EI 60 oddzielających budynek szkoły od sali sportowej?

6.       Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej kosztorysów nakładczych w wersji ATH.

7.       Brak prac związanych z wykonaniem zbrojenia przypodporowego dla stropów Teriva. Prosimy o uzupełnienie danego zakresu robót.

8.       Poz. 130 przedmiaru robót wynosi 44,191 m2, naszym zdaniem powinno być 264,01 m2. Prosimy o przeanalizowanie danej pozycji kosztorysowej.

9.       Opis pozycji 132 mówi o wykonaniu podkładu betonowego o gr. 5 cm, przedmiar pozycji mówi o 4 cm. Prosimy o zmianę przedmiarów.

10.   Brak prac związanych z wykonaniem gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

11.   Prosimy o określenie, czy wyposażenie sportowe znajduje się w zakresie przetargu, jeśli tak to prosimy o podanie dokładnych informacji co do rodzaju sprzętu jak i ich ilości.

12.   Poz. 194 " posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ". w opisie pozycji ujęto wykładzinę typu Linodur, w materiałach zastosowano wykładzinę podłogową Marmoleum Sport. Natomiast zgodnie z rys. A-1 i A-2 występują wykładziny

(pomijając sale sportową):

-          sala komputerowa - wyk. typu linoleum - 57,85 m2

-          siłownia - wyk. typu Linodur - 21,17 m2

-          salka ćwiczeń - wyk. typu Linodur - 62,72 m2

Zgodnie z opisem technicznym występują natomiast takie wykładziny jak : linoleum i Marmoleum. Prosimy wyjaśnić, który z materiałów należy ująć w wycenie i w jakiej ilości : linoleum, Marmolem czy Linodur ?

13.   Opis techniczny powołuje się na wykonanie np. stolarki okiennej, wyprawy elewacyjnej itd. w kolorze zgodnym z przyjętą kolorystyką. Prosimy o udostępnienie dokumentacji kolorystyki na stronie Inwestora w celu prawidłowej wyceny.

14.   Prosimy o podanie grupy kolorystycznej mieszanki tynkarskiej mineralnej zewnętrznej. Każda grupa tynku ma inna cenę.

15.   Poz. 255 " drzwi aluminiowe EI 30 ". Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej rysunku z ww. drzwiami. W załączonym zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej takich drzwi brak.       

 

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że :

 

Ad. 1a

Nie przewiduje się montażu klimatyzatora. Projektowany obwód zasilający do klimatyzatora pozostawić bez zmian.

 

Ad. 1b

Przyjąć wg. rysunku załączonego w projekcie branży elektrycznej. Urządzenia i osprzęt dobrać firmy Legrand.

 

Ad. 2

Przyjąć typ wentylatorów na dachu sali i ich ilość ( 3 szt,) zgodnie z projektem - branża sanitarna. W sali sportowej i w pom. zaplecza występuje również wentylacja grawitacyjna.

 

Ad. 3

Wyposażenie w sprzęt sportowy nie jest przedmiotem przetargu.

 

Ad. 4

Stolarkę okienna i drzwiową przyjąć w kolorze białym.

 

Ad. 5

Przyjąć drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze białym o wymiarach 100/44x200mm - wypełnienie drzwi pełne. Drzwi p-poż EI 30

 

Ad. 6

Zamawiający dostarczył kosztorysy w wersji pdf. czytelnej dla wszystkich oferentów, w wersji ATH nie posiadamy kosztorysów.

 

Ad. 7

Zbrojenie przypodporowe należy wycenić jako gotowy element w następujących długościach:

-          siatek podporowych środkowych płaskich - 49,30 mb

-                     siatek podporowych skrajnych płaskich - 68,35 mb

 

Ad. 8

Poz. dotyczy wykonania izolacji w pomieszczeniach W-C pozostawić 44,191m2.

 

Ad. 9

Przyjąć zgodnie z przedmiarem - gr. 4 cm.

 

Ad. 10

Dopisać do kosztorysu ofertowego poz. 174' podstawa KNNR 2 0802-06 w ilości 1596,50 m2.

 

Ad. 11

Odpowiedzi udzielono na pytanie wcześniejsze.

 

Ad. 12

Nazwy materiałów producentów przyjęto przykładowo. W sali sportowej, siłowni i sali ćwiczeń korekcyjnych należy przyjąć wykładzinę sportową typu linoleum o grubości 4 mm wg. uzgodnionej kolorystyki. Podłoża pod wykładzinę różne dla ww. pomieszczeń - zgodne z projektem.

 

Ad. 13

Kolory stolarki przyjąć jak wcześniejsza odpowiedź, kolorystyka elewacji i ścian wewnętrznych zostanie uściślona na etapie realizacji. W wycenie przewidzieć farby Schomburg w grupie cenowej 2 baza A lub analogicznej innego producenta.

 

Ad. 14

Odpowiedź udzielona w pytaniu 13.

 

Ad. 15

Przyjąć drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze białym o wymiarach 100/44x200mm - wypełnienie drzwi pełne. Drzwi p-poż EI 30.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57