MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.14.07.2010 r.

 

ZPIn.341/6/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Budowę sali sportowej z zapleczem towarzyszącym

przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki

Nowy Krzymów 33, 62-513 Krzymów

 

Cena wybranej oferty: 1.906.934,25 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe " TADBUD " Tadeusz Wodecki

Czermin 67a,  63-304 Czermin

268,47

268,47

2.

Zakład Budowlany " BUD-BET "

Hieronim Moczydłowski

Szadów Pański 35, 62-700 Turek

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Novum Management Spółka z o.o S.K.A

ul. Częstochowska 21

62-800 Kalisz

280,56

280,56

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane

Kazimierz Oliwecki

Nowy Krzymów 33, 62-513 Krzymów

300,00

300,00

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Remontowe " Murbet " Sp. z o.o

ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz

299,10

299,10

6.

Zakład Budowlany

Stanisław i Janina Patyna Sp. J.

ul. Różana 6, 62-800 Kalisz

271,23

271,23

7.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Sp. z o.o.

ul. Staroprzygocka 117, 63-400 Ostrów Wlkp.

266,31

266,31

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57