MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 28.10.2010 r.

ZP.In.341/8/10

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego z zainteresowanych następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązania uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg obecnie niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 " Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włókien szklanym - wymagania".

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. do głównych możemy zaliczyć:

1.     Trwałość przewyższają inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

2.     Niski koszt instancji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

3.     Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

4.     Walory estetyczne gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna - słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

5.     Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo - budowlaną obejmującą budowę linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona, w w/w postępowaniu należy zastosować słupy stalowe ocynkowane.

Powyższe zostało określone w zestawieniu materiałów oraz warunkach technicznych wydanych przez firmę "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z Kalisza.

Ponadto zawiadamiamy, że z tego projektu wykonano w roku 2009 pierwszy etap oświetlenia drogowego w ulicy Różanej na słupach stalowych ocynkowanych.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57