MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 07.12.2010 roku

 

ZPIn.341/9/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2010 roku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

62-840 Koźminek, Plac Wolności 6

 

Cena wybranej oferty - 469.869,17 PLN.

 

-          oprocentowanie - WIBOR 3M - 3,83 % + marża banku - 1,74 % = 5,57 %

-          prowizja - 0,00 %

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oprocentowanie kredytu - 80 %, Prowizja - 20 %.

 

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

62-840 Koźminek, Plac Wolności 6

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57