MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 06.12.2010 r.

ZEAS.ZP.341/1/10

 

 

Firmy biorące udział

w postępowaniu przetargowym

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej, w gminie Opatówek, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, iż wpłynęło pismo od jednej z firm, która pobrała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

 

W związku z ogłoszonym przetargiem na świadczenie usług przewozu osób-uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku, i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 

1.       Czy dopuszczone zostanie realizowanie Trasy nr 4 jednym autobusem w ten sposób, że w pierwszej kolejności dowiezione zostaną dzieci z Borowa do Opatówka na godz. 07:35, a następnie uczniowie z Cieni na godz. 07:50 ?

W podobny sposób odwozy uczniów po zajęciach, według ustalonej kolejności.

 

2.       Ilu uczniów dojeżdżać będzie z kierunków:

a)       Borowa

b)       Cieni i Cieni Folwark

 

Treść pisma sprowadza się do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ.

 

Wobec powyższego wyjaśniam co następuje:

 

1.       Dopuszczona jest realizacja dowozu uczniów z miejscowości Borów, Cienia Pierwsza i Cienia Folwark do Szkoły Podstawowej w Opatówku jednym autobusem, w różnych godzinach w zależności od miejscowości, tak aby wszystkie dzieci dowiezione były na godz. 750. Możliwe są również odwozy uczniów po zajęciach wg kolejności ustalonej przez dyrektora szkoły.

2.       Liczba uczniów, z miejscowości Borów w roku szkolnym 2010/2011, wynosi - 25.

3.       Liczba uczniów, z miejscowości Cienia Pierwsza i Cienia Folwark w roku szkolnym 2010/2011, wynosi - 32.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57