MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.14.12.2010 roku

 

ZPIn.341/10/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych

i terenu Gminy Opatówek."

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna

62-800 Kalisz, ul. Bażancia 1 A

 

Cena wybranej oferty - 90.018,61 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1 A, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

2.

Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer
62-840 Koźminek, Tymianek 20

267,08

267,08

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp.J. Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19

326,04

326,04

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00