MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.13.12.2010 roku

 

GOPS /0717/117/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

 

"Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół

na terenie gminy Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firma Handlowo - Usługowa Dymarczyk i Górczyński s.c.

ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 86.485,96 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maria i Tadeusz Biernat, 62-860

Opatówek, Zmyślanka 1

282,24

282,24

2.

Stołówka Szkolna "DOBRZEC"

Aneta Karpińska

62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 3B

243,21

243,21

3.

Firma Handlowo - Usługowa

Dymarczyk i Górczyński s.c

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 61

300,00

300,00

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57