Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 08.06.2011 roku

 

Zp.In.271.4.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

BUDMEX Aneta Wawrzyniak

62-704 Kawęczyn 89

 

Cena wybranej oferty: 2.319.402,88 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

PIECOBIOGAZ Spółka Akcyjna

60-478 Poznań,

ul. Truskawiecka 11

181,23

181,23

2.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

"INŻ-EKON " S.A

62-500 Konin, ul. Pociejewo 3

237,36

237,36

3.

Konsorcjum firm:

TIGNAR Barbara F. Ciesielska

02-736 Warszawa, ul. W. A. Mozarta 2/507

REM-WOD Sp. z o.o. 25-324 Kielce

204,30

204,30

4.

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

Marian Kubasik

62-800 Kalisz ul. Chłodna 17

243,84

243,84

5.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane

"EKO-SERWIS" Sp. z o.o.

98-200 Sieradz ul. Nowowiejskiego 5

166,86

166,86

6.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

i Melioracji " EKOMEL " S.A.

99-200 Poddębice ul. Targowa 16/18

241,84

241,84

7.

Firma Projektowo-Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych "PROTEK"

62-800 Kalisz ul. Fabryczna 1

206,94

206,94

8.

Firma Instalacyjno-Budowlana

"WIRAX" spółka jawna

62-800 Kalisz ul. Częstochowska 77

250,05

250,05

9.

FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak Spółka Cywilna

63-210 Żerków ul. Żeromskiego 6

222,03

222,03

10.

Konsorcjum firm:

Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski spółka jawna 62-410 Zagórów Drzewce 12

Przedsiębiorstwo Budowlane "ZIEMBUD"

Sp. z o.o.

62-420 Strzałkowo Ostrowo Kościelne 3

289,08

289,08

11.

Firma "KAN-WOD" Szymkowiak Ewa Mucha Marian Spółka Jawna

63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wiejska 18

209,79

209,79

12.

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

"BUDMEX" Aneta Wawrzyniak

62-704 Kawęczyn 89

PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski

63-410 Ostrów Wlkp. 2 Karski ul. Akacjowa 10

300,00

300,00

13.

P.H.U. "HYDROMEL" Spółka z o.o.

98-200 Sieradz

ul. Zakładników 17/19

198,87

198,87

14.

Zakład Instalacji Sanitarnych

Robert Dzięcielski

62-800 Kalisz ul. Fabryczna 1

257,88

257,88

15.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

98-400 Wieruszów ul. B-pa Bareły 13

272,22

272,22

16.

SIDROG Sp. z o.o.

98-235 Blaszki ul. Polna 29

oferta wykluczona

oferta wykluczona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 12:53:34