MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.25.04.2012 roku

 

Zp.In.271.3.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Rewaloryzację zabytkowego parku w Opatówku - wykonanie alejek parkowych -
Dzika promenada"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK Sp. J.,

Ewa Walczak, i Stanisław Walczak

62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58.

 

Cena wybranej oferty: 95.413,94 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

ROL-DRÓG

Zakład Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane

Rafał Świątek

62-860 Opatówek, Rajsko 2

151,76

151,76

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane

WALCZAK Sp.J.

Ewa Walczak i Stanisław Walczak

62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58

400,00

400,00

3.

REMBUD Bujak & Pietrzak Spółka Jawna

62-800 Kalisz, ul. Tuwima 6

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

Zakład Usługowy DREWZEL

98-220 Zduńska Wola,

Wojsławice 107b

oferta odrzucona

oferta odrzucona

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak

62-704 Kawęczyn 89,

Siedziba ul. Zaremby 16 H,

62-740 Tuliszków

171,72

171,72

6.

Z.P.H.U OMEGA Piotr Kwiatkowski,

62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 44

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11