Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.13.08.2012 roku

 

Zp.In.271.8.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH

63-400 Ostrów Wlkp., Al. Powstańców Wielkopolskich 36.

 

Cena wybranej oferty: 223.495,53 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CEBUD

ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

Budmar Plus

Piotrów 38

62-812 Jastrzębniki

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Firma Instalacyjno-Budowlana WIRAX S.J.

62-800 Kalisz

Ul. Częstochowska 77

265,47

265,47

4.

Zakład Remontowo Budowlany MAXBUD

Saczyn 40

62-872 Godziesze Małe

275,73

275,73

5.

Firma Handlowo-Usługowa BRAWIX-BUD

ul. Kresowa 2

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH

Al. Powstańców Wielkopolskich 36

63-400 Ostrów Wielkopolski

300,00

300,00

7.

PPUH DACHPOL Leszek Szypuła

Młynów nr 7

63-410 Ostrów Wielkopolski 2

221,61

221,61

8.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Topola Osiedle, ul. Krańcowa 11

63-421 Przygodzice

248,31

248,31

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 15:36:30