MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 07.08.2012 r.

Zp.In.271.11.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna, ul. Poduchowna, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

 

1.       Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w projekcie umowy § 10 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Wynagrodzenie określone w § 10 projektu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11