MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 05.12.2012 roku

 

GOPS/0717/1/2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

"Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do szkół na terenie gminy Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

PAPOLI Tomasz Oliwiecki, ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek

Cena wybranej oferty - 72.800,00 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

PAPOLI Tomasz Oliwiecki,

ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Maria, Tadeusz i Karol Biernat,

62-860 Opatówek, Zmyślanka 1

267,87

267,87

3.

"Pod Orzechami"

Przemysław Pinczewski,

Robert Karpiński

62-800 Kalisz ul. Asnyka 38

294,84

294,84

4.

Stołówka Szkolna "DOBRZEC"

Aneta Karpińska

62-800 Kalisz ul. H. Sawickiej 3B

294,12

294,12

5.

Przedsiębiorstwo

Gastronomiczno - Handlowo - Usługowe

"Raczek" - Krzysztof Gięda

62-800 Kalisz, ul. Widok 96A

296,31

296,31

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11