MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


Opatówek, dn.12.03.2013 r.

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

Szkół Gminy Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

 

ZEAS.ZP.221/94/13

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

dostawę zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. " Uczę się i bawię 2012" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"ECU" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA Spółka z o.o.

ul. Zamenhhofa 9

22-400 Zamość

 

Cena wybranej oferty: 10.398,00 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

 

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

KLADREW

Urszula Muża-Klamann

ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

LEGRANT

ul. Podmiejska 51, 57-220 Ziębice

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA

Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.

Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

"ECU" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA Spółka z o.o.

ul. Zamenhhofa 9, 22-400 Zamość

300

300

5.

EDU Pracownia Marcin Kościelak

ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz

281,85

281,85

6.

Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

291,18

291,18

7.

CEZAS ABC s.c.

W.M.M.T.Niewiadomscy

ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz

269,73

269,73

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17