MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 27.06.2013 r.

Zp.In.271.5.2013

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolorowej płyty HPL w miejscu sklejki wodoodpornej. Zastosowany materiał jest odporny na działanie zmiennych czynników atmosferycznych. Zastosowany materiał posiada wszelkie wymagane atesty. Prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

 

2.       Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ławek z drewnianymi siedziskami na stelażu metalowym o wymiarach 1,9 m w miejscu ławek o stelażu betonowym. Ławki metalowe są trwale montowane w gruncie na głębokości 55 cm przez betonowanie. Zastosowane urządzenia i materiały posiadają wszelkie wymagane atesty. Prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza w urządzeniach zabawowych w miejsce sklejki wodoodpornej zastosowanie płyty HPL z zachowaniem urozmaiconej kolorystki charakterystycznej dla urządzeń zabawowych.

 

Ad. 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ławek na stelażu metalowym i podtrzymuje przyjęte w projekcie ławki na stelażu betonowym.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17