MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 28.10.2013 roku

 

Zp.In.271.14.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajsku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CEBUD, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 117.

 

Cena wybranej oferty: 401.818,74 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Firma Handlowo Usługowa PMP s.c.

P. Korpa, M. Szymański

98-200 Sieradz, ul. Krasawna 46

290,52

290,52

2.

P.H.B ZAMBUD II Bartłomiej Biniek

98-200 Sieradz,

ul. Oksińskiego 62

278,67

278,67

3.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

CEBUD, 63-400 Ostów Wlkp.,

ul. Staroprzygodzka 117

300,00

300,00

4.

P.P.U.H DACHPOL, Leszek Szypuła,

63-410 Ostrów Wlkp. 2,

Młynów nr 7

258,51

258,51

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane

Kazimierz Oliwecki,

62-513 Krzymów, Nowy Krzymów 33

252,60

252,60

6.

HYDROMAX Ryszard Szczerek

62-817 Kolonia Kokanin,

Kolonia Kokanin 30

286,05

286,05

7.

Inter MAX Wiesław Puchalski,

63-421 Przygodzice,

ul. Wrocławska 139

oferta odrzucona

oferta odrzucona

8.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane,

EXDACH, 63-400 Ostrów Wlkp.

Al. Powstańców Wielkopolskich 36

281,85

281,85

9.

Zakład Remontowo Budowlany

MAXBUD, Wojciech Przepiórka,

62-872 Godziesze, Saczyn 40

268,74

268,74

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17