MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 28.10.2013 roku

 

Zp.In.271.15.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chełmcach
oraz Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół w Chełmcach".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CEBUD, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 117.

 

Cena wybranej oferty: 462.587,78 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Firma Handlowo Usługowa PMP s.c.

P. Korpa, M. Szymański

98-200 Sieradz, ul. Krasawna 46

254,22

254,22

2.

P.H.B ZAMBUD II Bartłomiej Biniek

98-200 Sieradz,

ul. Oksińskiego 62

294,33

294,33

3.

Zakład Remontowo - Budowlany

POLBUD, Andrzej Podsiadły,

98-200 Sieradz, ul. Dworska 19

246,54

246,54

4.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

CEBUD, 63-400 Ostów Wlkp.,

ul. Staroprzygodzka 117

300,00

300,00

5.

P.P.U.H DACHPOL, Leszek Szypuła,

63-410 Ostrów Wlkp. 2,

Młynów nr 7

247,98

247,98

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane

Kazimierz Oliwecki,

62-513 Krzymów, Nowy Krzymów 33

248,64

248,64

7.

HYDROMAX Ryszard Szczerek

62-817 Kolonia Kokanin,

Kolonia Kokanin 30

270,18

270,18

8.

Inter MAX Wiesław Puchalski,

63-421 Przygodzice,

ul. Wrocławska 139

oferta odrzucona

oferta odrzucona

9.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane,

EXDACH, 63-400 Ostrów Wlkp.

Al. Powstańców Wielkopolskich 36

270,09

270,09

10.

Zakład Remontowo Budowlany

MAXBUD, Wojciech Przepiórka,

62-872 Godziesze, Saczyn 40

277,56

277,56

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17